Space3D

identyfikacja wizualna

Space3D


rok
2020


branża
spacery 3DMateusz zgłosił się z pomysłem na markę oferującą wirtualne spacery 3D. Logo miało wyróżniać się od innych powstałych dotychczas na rynku. Skupiliśmy się na dosłowności przestrzeni i wyobraźni tworząc logo na bazie typografii. Napis tworzy spójną, niedopowiedzianą całość, którą dzięki wyobraźni przestrzennej dokładnie widać.

zobacz inne projekty